Zpracování odpadu

 

Skládky:

Jedná se o místo kde se skladuje odpad, avšak je nezbytná při ukládání nezrecyklovatelného odpadu. Skládky nemusí nutně vypadat jako nevzhledná hromada odpadu - jako dřív.  Dnes je celý proces modernizován a již nevyvijí takový tlak na přírodu, vodní zdroje a ekosystém. 

Nevýhody:

 • Odpor obyvatel 

 • obrovská náročnost na prostor

 • znehodnocení surovin

 • Krátkodobé

 • Riziku úniku nebezpečných látek a plynů

 • Riziko požáru

výhody:

 • Lepší pro životní prostředí než spalovny

 • Levnější

 

 

Spalovny:

Nevýhody:

•Vysoké náklady na provoz

 • odpor obyvatel

•Spalovny samotné

•Spalovny se snaží získat odpad – spálení odpadů, které by se pálit nemusely

 • Malá dostupnost  - v ČR jsou pouze 3 spalovny

 • •Produkce kalů obsahujících těžké kovy

úniky látek:

•Oxid uhličitý

•Chlorovodík, fluorovodík, oxid siřičitý

•Další škodlivé látky (dioxiny, halogenové látky)

Výhody:

•Rychlost likvidace odpadů

•Odstranění některých nebezpečných vlastností odpadů

•Redukce hmotnosti a objemu odpadů (80-90%)

•Využití tepelné energie vzniklé při spalování

•Využití vzniklé škváry např. ve stavebnictví (Riziko kontaminace nebezpečnými látkami)

•Možnost zabránění úniku nebezpečných látek do okolí

 • Přísně nastavené limity