Naše škola Základní škola a Mateřská škola Křtiny se zabývá ekologickou tematikou. Již po páté jsme obdrželi certifikát Škola udržitelného rozvoje I. stupně                                     UR-page-001.jpg

Historie školy

Škola se roku 1865 přesouvá do domku číslo 16.V roce 1901 byla postavena obecná škola, číslo popisné 65 (budova proti obecnímu úřadu). Budova číslo  65 nestačila pro rozrůstající se měšťanskou školu. Po neúspěšném jednání v Praze na ministerstvu školství v roce 1922 o přemístění měšťanské školy, se začalo jednat o nové školní budově. Situace byla vyřešena v roce 1923 přístavbou k obecné škole.
V období druhé světové války je první patro školy zabaveno pro německou dívčí školu, křtinští žáci se vyučují v odpoledních hodinách. Ve školním roce 1944/45 sloužily učebny školy pro ubytování dělníkůl. Později je školní budova obsazena německými vojáky a silně poškozena bombardováním, kdy Křtinami prochází fronta.
Od školního roku 1953/54 je ve Křtinách zřízena osmiletá střední škola, která je již umístěna ve dvou budovách, číslo popisné 65 a číslo popisné 8.
Přichází dvanáctý duben roku 1997 a položení základního  kamene nové budovy. Dne druhého září 2000 je slavnostně otevřena nová budova školy, číslo popisné 240.
V roce 2005 se do stejné budovy přemísťuje oddělení mateřské školy a obě školy. Škola má dvě oddělení - oddělení předškolního vzdělávání a základního vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola. Narůstá počet předškolních dětí v obci a tím i zájem o jejich umístění ve škole. V září 2010 se otevírá druhá třída předškolního vzdělávání.

Dnes je tedy návrh architektů ing. Karla Doležela a ing. Ludmily Kramolišové skutečností a každodenně ožívá hlasy žáků.