Mapa

Mapu jsme zpracovali v Google maps.

Na mapě jsme vyznačili hranice vesnic MAS Moravský kras.

Mapovali jsme: 

  • Kontejnery a příležitostně jejich  počet a druh.

  • Vodovody ve vesnicích

  • Hranice Moravského krasu