Žďár

Směsný komunální odpad 

Svozový režim pro směsný komunální odpad je 14-ti denní. Občané využívají vlastní nádoby ( popelnice ) o objemu 120 l. a bílé plastové pytle s logem spol. Compag, které si zakoupí na OÚ. Den svozu je stanoven na čtvrtek v sudém týdnu a občané vystaví nádoby a pytle na dohodnutá místa, většinou před své nemovitosti.

Ostatní komodity

Jiné svozové režimy mají ostatní komodity, např. u skla a papíru je to režim 14-ti denní a u nápojových obalů 1x měsíčně. Jsou na ně využívány i nádoby o větším objemu, tj. 1100 l. Sběr plastů probíhá v naší obci, jako jediné v okrese a okolí, do plastových pytlů žluté barvy. Vždy první pátek v měsíci je občané vystavují před své nemovitosti, obdobně jako je tomu při svozu směsného odpadu (viz. tab. na str. 6). Pro drobný plechový a kovový odpad je objem nádoby 240 l. Nádoby jsou rozlišeny i barevně dle druhu odpadu, což je všeobecně známo.