Vilémovice

 

 v obci Vilémovice jsou tři sběrná hnízda na tříděný odpad. na sklo, plasty, papír a bioodpady. 
 Každý měsíc provádíme sběr železa, papíru, elektroniky

Objem 1100 litrů