Sloup

ve Sloupě máme čtyři sběrná hnízda: V těchto je možno vytřídit plasty, sklo bílé a barevné a bioodpad. 
Při třídění papíru mají občané možnost využít sběrnu, kterou provozuje společnost REMAT Letovice s. r.o., nebo se papír odevzdává do základní školy.