křtiny

Třídění odpadu:

•         Třídí se zde bioodpad(2 kontejnery), papír(2 kontejnery), plast(4 kontejnery), sklo(5 kontejnerů), elektro odpad(1 kontejner) a komunál(2 kontejnery).

•         Odpady odváží firma AVE.