Březina

Odpadové hospodářství

Komunální odpad

Komunální odpad můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet obce číslo 2142266399/0800, jako VS uveďte číslo popisného vašeho domu, do poznámky vaše jméno a příjemní, pro lepší identifikaci. Poplatek je dán na základě vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro rok 2018 zůstává poplatek 500 Kč/osoba.

  • Komunální odpad je svážen každé liché úterý (tj. jednou za 14 dní).
  • V obci je dvakrát do roka uskutečněn mobilní svoz nebezpečného odpadu.
  • Kontejnery na plast, sklo a papír jsou v obci umístěny hned na několika místech.
  • V obci jsou od 1. dubna do 30. listopadu umístěny kontejnery na bioodpad (svoz pondělí a čtvrtek)
  • U prodejny potravin je umístěn kontejner na sběr textilu.

 

Sběrný dvůr

Vzhledem k neustálému rozšiřování naší obce je nutné věnovat stále větší pozornost likvidaci odpadů. Proto byl v naší obci rozšířen náš sběrný dvůr (ve dvoře prodejny potravin ENAPO), o likvidaci elektroodpadu. Do kontejneru na elektroodpad je možno odevzdat pouze kompletní elektrospotřebiče (televize, monitory od PC, PC, videa, pračky,ledničky, tiskárny atd.) a všechny druhy zářivek a úsporných žárovek. Informace o spotřebičích vhodných k likvidaci ve sběrném dvoře najdete přímo ve dvoře nebo je podá pracovník sběrného dvoru.