Senetářov

Je zde muzeum tradičního bydlení a perleťářství.

obce vznikla roku 1251

v obci žije 583 občanů